Επωφελούμενοι του VoLANGteer

  • Εθελοντές νέοι πάνω από 18 χρονών, που έχουν για μητρική τους γλώσσα την γλώσσα της τοπικής τους κοινότητας (Γαλικιανά ή Φριζιανά), και επιθυμούν να ξοδεύουν για το έργο δύο ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.
  • Αυτοί που θα ωφεληθούν από το έργο θα είναι αλλοδαποί, κυρίως φοιτητές και νέοι άνθρωποι που έχουν κερδίσει υποτροφία για το πρόγραμμα Erasmus.
  • Αλλοδαποί οποιασδήποτε ηλικίας που έχουν ενσωματωθεί στην κοινότητα όπου και περνούν μια μακρά χρονική περίοδο, εξαιτίας της δουλειάς τους.
  • Μπορεί επίσης να είναι πολίτες της χώρας που δεν μιλούν τη γλώσσα της κοινότητας.

Ανάμεσα σε όλα τα μέλη που συμμετέχουν, θα υπάρξει μια διαδικασία επιλογής που θα επικυρώνει το επίπεδο γνώσης της γλώσσας και του πολιτισμού της Γαλικίας και της Φριζίας και θα αξιολογεί το κίνητρο και τις κοινωνικές δεξιότητες των εθελοντών.