Καλωσήρθατε στο VoLANGteer!

Η Γενική Διεύθυνση Νέων και Εθελοντών αναπτύσσει μεταξύ του Νοεμβρίου του 2008 και Οκτωβρίου του 2010, στη Γαλικία (Ισπανία) και τη Φριζία (Ολλανδία) το πρόγραμμα με τίτλο Μάθετε Περιφερειακές Γλώσσες μέσω των εθελοντών: VoLANGteer.

Το έργο αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

Υλοποιείται σε τη συνεργασία διάφορων οργανισμών: το USC (Πανεπιστήμιο της πόλης Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα), την AFUK (Algemiene Fryske Underrjochts Kommisje) από την Ολλανδία, την GIP (Formationtout au Long de la vie) από τη Γαλλία, και με την AINTEK AE από την Ελλάδα.