Εταίροι του VoLANGteer

DXXV
Oργανισμός:Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado (Xunta de Galicia)
Διεύθυνση:Edif. Administrativo San Lázaro s/n 3º andar 15781 Santiago de Compostela
Τηλ.: +34 981544864/+34 981544645
Fax:+34 981545843
e-mail:xuventude@xunta.es
Υπεύθυνος:Pilar Cancela Rodríguez/Mª Jesús López Cernadas
AFUK
Oργανισμός:Algemiene Fryske Underrjochts Kommisje
Διεύθυνση:Bûterhoeke 3, 8911 DH Ljouwert, Netherlands
Τηλ.:+31 582343070
e-mail:w.vd.meer@afuk.nl
Υπεύθυνος:Willy Van der Meer
GIP
Oργανισμός:GIP Formation tout au Long de la Vie
Διεύθυνση:28 Parc de Saurupt F-54012 NANCY Cedex, France
Τηλ.:+33 (0)383 55 06 58
Fax:+33 (0)383 57 95 31
e-mail:ce.gip@ac-nancy-metz.fr
Υπεύθυνος:Hélène Cabut
IDEC
Oργανισμός:AINTEK A.E.
Διεύθυνση:Ηρώων Πολυτεχνείου 96, 18536 Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ.:+30 2104286227
Fax:+30 2104286228
e-mail:lila@idec.gr
Υπεύθυνος:Λίλα Ανθοπούλου
USC
Oργανισμός:Universidade de Santiago de Compostela
Διεύθυνση:Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, 15782 Santiago de Compostela, Spain
Τηλ.:+34 981559923
Fax:+34 981574946

Άλλοι συνεργάτες

  • Welsh Language Board
  • Galician Board for Linguistic Normalisation