Το VoLANGteer με λίγα λόγια

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης της Γαλικιανής και της Φριζιανής διαλέκτου με τη βοήθεια εθελοντών και αναμένεται να αποτελέσει παράδειγμα ορθών πρακτικών που μπορούν να αναπτυχθούν σε άλλα μέρη για την εκμάθηση γλωσσών.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της εκμάθησης και χρήσης μειονοτικών γλωσσών στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε εκείνοι που έρχονται από άλλες χώρες να μπορούν να τις χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους.

Οι κύριοι αποδέκτες είναι νέοι άνθρωποι από το εξωτερικό που κέρδισαν μία υποτροφία Erasmus, αλλά επίσης και εκείνοι που δεν γνωρίζουν Γαλικιανά ή Φριζιανά και περνούν μία μακρά χρονική περίοδο στη χώρα μας μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου μάθησης.

Η δυναμική της εκμάθησης είναι να έρθουν σε επαφή για 20 εβδομάδες σε δίωρα μαθήματα, οι εθελοντές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Γαλικιανά ή τα Φριζιανά με άλλους αλλοδαπούς εθελοντές που ενδιαφέρονται να μάθουν την Γαλικανή και τη Φριζιανή διάλεκτο μέσω της συζήτησης και της γνώσης των δύο πολιτισμών. Στις αναφερθείσες συγκεντρώσεις, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν γύρω από διάφορα θέματα (πολιτισμός, αθλητικά, κοινωνικά θέματα ...), καθώς επίσης και θα λάβουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες όπως το να πάνε στο θέατρο, να παραστούν σε αθλητικά γεγονότα, να πραγματοποιήσουν πολιτιστικές επισκέψεις, να παραβρεθούν σε μια έκθεση γαστρονομίας ... Τέλος, οι συγκεντρώσεις λαμβάνουν χώρα, για να γίνονται ανεπίσημα μαθήματα που ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον για τις γλώσσες και την εκμάθηση τους, και διευκολύνουν, έτσι, την ενσωμάτωση και ανταλλαγή των εμπειριών, των γνώσεων και των αξιών.